Velkommen! Vi er Jotobico Holding AS.

J.S. Cock AS ble etablert av Jens Sigvald Cock i 1897. Helt siden oppstart for 120 år siden har leveranser av ventiler og tilhørende utstyr til prosess- og skipsindustrien vært selskapets viktigste virksomhetsområde. J.S. Cock AS utvikler også egne malingssystemer som markedsføres under selskapets varemerke Power Coat som selges gjennom mer enn 250 lagerførende forhandlere i Skandinavia. Ved inngangen av 2017 har selskapet 34 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og avdelingskontorer i Bergen, Stavanger, Arendal og Trondheim.

www.jsc.no

Severn Norge AS ble etablert i 2011 som et samarbeid mellom Severn Glocon Group PLC og J. S. Cock AS, deres langsiktige partner i Norge. Severn Norge AS ble etablert for å gi internasjonal reguleringsventilkompetanse og service lokalt til norske oljeselskaper og entreprenører. Selskapet spesialiserer seg på levering, service og vedlikehold av reguleringsventiler for krevende applikasjoner. Selskapet og dets eiere har omfattende referanser på driftskontrakter og for oppgradering og ombygginger av produkter til olje- og gassapplikasjoner.

www.severnnorge.no

InLine Prosess AS er fra 1.1.2020 fusjonert med J.S.Cock AS. Virksomheten til InLine Prosess AS - herunder eksisterende avtaler og samarbeidsforhold - videreføs nå J.S.Cock AS. Alle ordre/bestillinger tilknyttet InLine Prosess som var igangsatt ved årsskiftet er overført til J.S.Cock. Det samme gjelder fordringer og gjeld. Vi ber om at dere gjør de nøvendige tilpasninger i deres systemer slik at denne overgangen går så smidig som mulig.

www.jsc.no

NVG AS (Norwegian Valve Group) er en leverandør av ventilløsninger til olje- og gassindustrien og landbasert prosessindustri. Deres produktspekter omfatter prosessventiler for regulering, avstenging, sikkerhet og vakum, trykk- og temperatur-manometere, - brytere og -omformere og pneumatisk instrumentering.

www.nvg.no

© 2017 Jotobico Holding AS. All Rights Reserved.